Výnimočný príspevok SMZ venujeme všetkým, nech sa páči: