S neočakávaným príspevkom sa podelíme so všetkými hráčmi: