OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÝ MARIAŠOVÝ ZVÄZ (OZ SMZ) sa zaväzuje uskutočňovať svoju činnosť čestným, spravodlivým, transparentným a zákonným spôsobom na všetkých úrovniach. DOBRÉ MENO ZDRUŽENIA JE NAŠOU NAJCENNEJŠOU DEVÍZOU.