Článok 3 : Cieľ a záujmy SMZ

„SMZ dbá o vytváranie čo najlepších podmienok pre hráčov kartovej hry mariáš, dbá o upresňovanie a dodržiavanie čo najspravodlivejších pravidiel kartovej hry mariáš na všetkých turnajoch a súťažiach v mariáši“

Mariáš do sto vylepší podmienky súťažného mariášu. Súťaženie bude pre všetkých hráčov oveľa čestnejšie a spravodlivejšie. ČISTEJŠÍ a REGULÁRNEJŠÍ Mariáš priláka do súťažného mariášu nových hráčov. Rozbaľ to, čítaj viac...