JÚNOVÁ DOVOLENKA 2020 V CHORVÁTSKU

POZOR: ZA ROZMÝŠĽANIE V SEM 2020 ČERVENÁ KARTA!

Červená karta sa od 2020 udeľuje aj za NAVÁDZANIE NA NEKOREKTNÝ FLEK, resp. namazanie aktérovi, aby nahral 120 a viac. Hráč, ktorý „zadume“ napr. na dvojlist pri "vyloženom malom" bude vylučený, ak spoluhráč dá nekorektný flek, lebo ho naviedol. Hráč v obrane, ktorý zapríčiní 120 a viac bude vylúčený z turnaja (pomýlenie alebo úmysel - kto to odhalí ???). Flekujúci nie! Paráda. Ďakujeme, hrajte pekne ďalej.

V archíve sa nachádza okolo súťaží v mariáši takmer všetko.

Slovensko v novembri 2019

Dlhé babie leto, rozlúčka 26. októbra 2019

Finále VHL 2019

Víkendový pobyt za 22 € na deň (2 osoby)

Spišský hrad a Margecianske fajnoty 2019

Z VHL 2019. Najchutnejšia praženička, modrák je kráľ hríbov.

Laborecký mariášový turnaj o Fabiu

Eurohotel Laborec v Medzilaborciach bol dejiskom dvojdňového Laboreckého mariášového turnaja, ktorého organizátorom bol z poverenia Slovenského zväzu mariášových klubov Humenský mariášový klub. Zúčastnilo sa na ňom 129 pretekárov z celého Slovenska, vstupné bolo 2000 SKK. Dva dni sa bojovalo o 20 hodnotných cien. Každý deň sa odohralo 10 hracích kôl. Hral sa korunový mariáš, každý hráč mal na stole na začiatku každého kola 200 SKK. Na víťaza turnaja čakala novučičká Škoda Fabia. Za 2. miesto bolo 30.000 SKK, za 3. miesto 20.000... Podľa vyjadrení funkcionárov spomínaných mariášových zväzov, takéto ceny neboli na žiadnom podobnom podujatí v rámci celého Slovenska. Všetci pretekári si nevedeli vynachváliť priebeh i atmosféru turnaja. Turnaj mal výbornú organizáciu, stravu i ubytovanie.

Podujatie bolo vyrovnané, o celkovom poradí rozhodovali minimálne bodové rozdiely. Celkovým víťazom sa s 80 bodmi stal Jozef Mollek z Martina, ktorému kľúče od novučičkej Fabie so želaním šťastných jázd bez nehody odvzdali riaditeľ turnaja Vasiľ Roháč, predseda SZMK Jozef Kazár, primátor Medziaboriec Mirko Kaliňák a členovia organizačného štábu Vladimír Protivňák, Pavol Dupkanič a Mikuláš Škovran. Druhé miesto obsadil Jozef Kepič zo Sniny, začo získal tridsaťtisícovú odmenu, o desať tisíc menej dostal tretí v poradí Eliáš Chlpík zo Štúrova.

O celkové zhodnotenie turnaja sme požiadali riaditeľa podujatia: "Zorganizovať takéto kartárske podujatie nie je vôbec jednoduché, ale vďaka enormnému úsiliu celého organizačného výboru sa nám to podarilo. Moje úprimné poďakovanie patrí vyše štyridsiatke sponzorov. Veľkú pomoc sme mali aj od mesta, ktoré si takisto zaslúži pochvalu. Z celého turnaja máme všetci veľmi dobrý pocit, čo je neklamným znakom dobre odvedenej práce," povedal Vasiľ Roháč.

Začiatok rekreácií v roku 2019

Východná hubárska liga 2018 - jesenná časť

Východná hubárska liga 2018 - jarná časť

Zhodnotenie 13-tich spomienkových ročníkov na 1. Majstra SR

Naštartovalo nás upozornenie po Majstrovstvách sveta v mariáši 2015: Všechny krásné zážitky z MS zastiňuje fakt, že většina slovenských hráčů hraje nečestně a proti základným principům etiky a dokonce i v rozporu s Vašimi vlastními pravidly. Jedná se o „namlčování“. Hráči si „namlčují“ obsah svých karet.

Pravidla SZMK jasně říkají v bodě D/2 klasický "renonce", písmeno d

D. Ustanovenia o porušeniach pravidiel - 2. klasický „renonce“ :

d) zjavné ovplyvňovanie priebehu hry slovne alebo rôznym naznačovaním

Toto základní pravidlo, které má být absolutně samozřejmě dodržováno každým hráčem mariáše je slovenskými hráči porušováno prakticky v každé hře. Jde o chování nečestné, neetické a dovolím si ho nazvat i podvodným.

HLAVNÉ DÔVODY, PREČO HRAŤ SÚŤAŽNÝ MARIÁŠ DO STO 

ODPADNE ROZMÝŠĽANIE („DUMANIE“) - porušovanie základného mariášového pravidla: PREZRADENIE KARIET SPOLUHRÁČOVI (aj voliacemu), za ktoré by mal byť postih (klasický „renonce“ po 50 centov), ktorý sa stále toleruje a netrestá.

„DUMANIE“ prezrádza, kde sú ČERVENÉ karty a tým je od začiatku hra neregulárna. Po rozmýšľaní je všetko jasné: či má farbu 2. obranca prekaziť a má brať talón na „malého“ („durcha“) alebo sa prispôsobiť  hre, keď vie, že 1. obranca sa nebojí červenej. Prezrádzanie zloženia kariet je veľmi škaredý, nespravodlivý prvok v  mariáši v rozpore s pravidlami.

Hráč sa nebude musieť po rozmýšľaní obetovať a hrať nezmyselný väčšinou „flekovaný malý“, aby poškodil voliaceho a zachránil spoluhráča, pričom si neuvedomuje, že ak berie na malého, tak mu finančne odskočia obidvaja protihráči.

„DUMANIE“ STRATÍ ZMYSEL, žiadnemu hráčovi sa neoplatí, lebo maximálna hra bude 100 červených s hodnotou 40 centov - „flekovaný malý“ má hodnotu 50 centov. Pri „dumaní“ sa naopak 1. obranca poškodí, lebo prezradí, že nemá červené, čo využijú ostatní hráči pri stole.

Hráči budú na súťažný mariáš potrebovať oveľa menšiu finančnú hotovosť ! Na stôl v súťaži nebude treba 10 €, ale iba 5 € v každom kole.

Jediná šťastná, náhodná partia (120-150 červených) nerozhodne o výsledku kola, turnaja atď.

Ubudnú nezmyselné hry „malý“, lebo utekať z farby nebude mať zmysel. Bude sa hrať viac partii, nebudú sa zhadzovať karty. Malý získa na kvalite, „flekovať“ sa bude opatrnejšie, iba podľa kariet.

Odpadne veľa hádok, kvôli nekorektnej hre, kvôli „nekorektným flekom“, kvôli napádaniu „Prečo si nezobral“, keď som Ti dlho rozmýšľal alebo „Prečo si nerozmýšľal“, bol by som zobral.

Odpadne nervozita a strach z vysokých prehier.

Vráti sa pôžitok z hrania mariášu všetkým (veľa hráčov na mariáš nad sto nechodilo práve z vyššie uvedených dôvodov), súťažný mariáš naberie novú, oveľa spravodlivejšiu dimenziu, veď mariáš je len hra a zábava.

Súťažný mariáš bude určite spravodlivejší, kombinačné mariášové umenie dostane zelenú!

HLAVNÉ DÔVODY, PREČO NESÚŤAŽIŤ NAD STO – POD STO

Posadíme naspäť dvoch (troch) hráčov z rovnakého družstva (klubu) ku jednému stolu.

Pri hraní na čas vzniknú nerovnaké podmienky - rozdielny počet voľby tromfu hráčov medzi jednotlivými stolmi. Špekulanti využívajú hrací čas vo svoj prospech, chovajú sa presne podľa potreby.

Vrátime rozmýšľanie: „Zjavné ovplyvňovanie priebehu hry slovne alebo rôznym naznačovaním“ čo je „renonce“ po 50 centov. Rozmýšľanie na červenú je najzjavnejším ovplyvnením priebehu hry. Ak to bude akože beztrestné vzniká protiprávny stav. „Tak še hraje“ neobstojí. Ak to niekto uplatní zhoríme ako fakľa.

Vrátime zmenu poradia po gongu, kde hry sú rozhodované podľa výsledku, ak vyhrá obrana je to v poriadku, ak vyhrá aktér hoci aj chybou „neflekujúceho“-uplatňujúceho hráča môže byť na návrh zrušená. Hra ostane v platnosti, ak zmenu neuplatní „neflekujúci“ hráč, čiže môže prísť k dvojakému rozhodnutiu, kde vzniká možnosť špekulácie. Dám alebo nedám návrh na zrušenie „fleku“, aby som nepoškodil klubového, priateľa atď.

Zavedieme rušenie „flekov“ pri nahraní 120, ak poškodený zrušenie uplatní, ak ten zrušenie „fleku“ neuplatní, tak sa hra vyplatí vo „flekovanej“ výške. To znamená, že za tú istú partiu môže byť znovu dvojaká platba.

Zavedieme najnovší nezmysel, trest za prezradenie farby tromfu spoluhráčovi.

Zavedieme tvrdý trest za vypadnutie karty hráča v obrane (po 50 centov). Aktér nemusí hru dohrávať

Na Slovensku je registrovaných 37 klubov a 2 zväzy

Povinnosti občianskeho združenia

Každé občianske združenie má rôzne povinnosti. Ide o povinnosti voči štátu, orgánom územnej samosprávy a voči svojím členom.

 

Povinnosti voči členom

Vzhľadom na to, že vnútorná organizácia občianskeho združenia nie je zákonom nijako regulovaná, povinnosti voči členom záležia výlučne od znenia stanov. V praxi pôjde najmä o zasadania jednotlivých orgánov v ustanovených obdobiach, informovanie členov o záležitostiach združenia a podobne.

Povinnosti voči orgánom územnej samosprávy

Občianske združenia sú povinné platiť daň z nehnuteľností. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením daň z nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve občianskeho združenia znížiť alebo občianske združenie od povinnosti platiť daň z nehnuteľností úplne oslobodiť.

Povinnosti voči štátu

 

Účtovníctvo občianskeho združenia

Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne platí, že občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak občianske združenie podniká alebo jeho príjem je vyšší ako 200 000 eur, občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Predmetom dane občianskeho združenia sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Predmetom dane nie je príjem z 2 % z daní od fyzických resp. 1,5 % z daní právnických osôb ani príjem získaný darovaním.

Od dane sú oslobodené členské príspevky vyplývajúce zo stanov občianskeho združenia. Od dane sú takisto oslobodené finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Od dane sú oslobodené aj príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (okrem príjmov z podnikania). Znamená to, že stanovy združenia ovplyvňujú to, z čoho platí občianske združenie daň z príjmov.

PRÍKLAD: Zoberme si ako príklad občianske združenie, ktorého činnosťou podľa stanov je usporadúvanie kultúrnych akcii. V prípade, ak takéto združenie vyberá vstupné poplatky, tieto možno považovať za príjem z činnosti, pre ktorú združenie vzniklo a teda budú oslobodené od dane. Usporadúvanie takýchto kultúrnych akcii však nemôže mať charakter podnikateľskej činnosti (teda nesmie byť vykonávané sústavne a za účelom zisku).

Ako je zrejmé, členské príspevky ktoré vyplývajú zo stanov a príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo sú predmetom dane a zároveň sú oslobodené od dane. Do účtovníctva sa teda zaúčtujú, ale základ dane sa nezvýši.

Daňové priznanie občianskeho združenia

Napriek tomu, že občianske združenia má povinnosť viesť účtovníctvo, občianske združenie za určitých okolností nemusí podávať daňové priznanie. Občianske združenie nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Väčšina občianskych združení má príjmy najmä z členských príspevkov, z darov a z príspevkov z 2 % z dane - tieto združenia nemusia podávať daňové priznanie. Ak má však občianske združenie iný príjem, napríklad príjem z činnosti, pre ktorú vzniklo (vstupné pri akcii, ktorú združenie organizuje), takéto združenie musí podať daňové priznanie.

 

www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2227/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-obcianskeho-zdruzenia.xhtml